Data Protection StatementVaša privatnost i zaštita vaših ličnih podataka je važna za nas i u potpunosti je u skladu sa važećim propisima.

Molimo vas da imate u vidu da se RE/MAX mreža franšiza u Srbiji sastoji od nezavisnih entiteta, pri čemu Rebeo doo Beograd ima funkciju Regionalnog direktora, dok agenti i/ili agencije koje su deo franšize nastupaju kao nezavisna lica u svoje ime kao rukovaoci podacima.

Lični podaci

Postoji nekoliko obrazaca za kontakt na ovoj web stranici koje se koriste za uspostavljanje kontakta sa predstavnikom RE/MAX-a koji će vam pomoći u vezi sa vašim upitom. Neki od ovih obrazaca sakupljaju samo osnovne informacije kao što su vaše ime, e-mail adresa i broj telefona, međutim, druge prikupljaju detaljnije lične podatke kao što je informacija o vašoj adresi. Takođe, u istu svrhu RE/MAX predstavnik može prikupiti vaše podatke o ličnosti prilikom telefonske komunikacije ili u drugoj usmenoj komunikaciji.

Moj RE/MAX daje korisnicima mogućnost da kreiraju svoj nalog na RE/MAX web stranici i iskoriste prednosti naprednih funkcija kao što su čuvanje omiljenih oglasa ili čuvanje pretrage oglasa. Korisnici takođe mogu da stupe u kontakt sa agentima i da komuniciraju sa njima u sigurnom i bezbednom okruženju, dozvoljavajući agentima da obavljaju svoj posao i pronađu nekretninu vaših snova ili da prodaju vašu nekretninu.

Za potpune informacije u vezi sa podacima koji se prikupljaju prilikom posete ovom veb sajtu molimo vas da pogledate Politiku privatnosti.

Ko može da pristupi vašim podacima?

Bez obzira na to koji obrazac za kontakt pošaljete, možete da budete uvereni da će vaši podaci biti poslati predstavniku RE/MAX-a iz odgovarajuće RE/MAX agencije i nikome drugom. Uglavnom je ta osoba RE/MAX saradnik koji će zastupati vaše interese za određeni oglas. Međutim, kada se radi o upitima za zapošljavanje ili kupovinu franšize, vaši podaci će biti poslati agenciji, regionalnoj ili internacionaloj RE/MAX kancelariji.

Kako štitimo vaše lične podatke?

U RE/MAX svetu, vašim podacima mogu da pristupe samo određeni predstavnici RE/MAX-a sa korisničkim imenom i lozinkom. Izvan RE/MAX sveta, vašim ličnim podacima samo može da pristupi osoblje kompanije koja deluje kao izvršilac obrade, GryphTech Inc. koja je odgovorna za razvoj i održavanje web stranice kao i za čuvanje vaših podataka ili naše računovođe.

Vaši lični podaci se čuvaju na bezbednim serverima, čiji rad je usklađen sa evropskim smernicama za obradu i zaštitu podataka.  

Pravo pristupa vašim ličnim podacima

U skladu sa važećim propisima, imate pravo da pristupite vašim ličnim podacima koji se čuvaju u našem sistemu. Omogućavamo vam da to učinite putem stranice pristupite vašim ličnim podacima.

Prenos podataka

Takođe, imate pravo na prenos podataka, što znači da moramo da vam damo mogućnost da preuzmete vaše podatke od nas u uobičajenom obliku, ako su vam isti potrebni za prenos drugoj strani.

Zahtevajući da pristupite vašim podacima koristeći stranicu pristupite vašim ličnim podacima, primićete podatke u bezbednom e-mailu. Ovo omogućava dodatnu fleksibilnost u vezi sa prenosom podataka, jer ćete biti u mogućnosti da jednostavno prosledite vaše podatke drugoj strani ili da ih kopirate u datoteku koju želite.

Pravo da se bude zaboravljen

Važeći propisi takođe pružaju mogućnost da RE/MAX zaboravi vaše lične podatke. Po završetku tog procesa, svi vaši lični podaci koji mogu direktno ili indirektno da budu iskorišćeni za vašu identifikaciju, biće anonimni.

Primer

Pre: John Smith

Posle: prazno

Da biste ostvarili svoje pravo da budete zaboravljeni, kliknite na dugme Zaboravi me u e-mail poruci koji primite nakon zahteva za vašim podacima na stranici pristupite vašim ličnim podacima.

Kada uspostavite saradnju sa RE/MAX-om, u obliku transakcije ili korišćenjem bilo koje RE/MAX usluge, RE/MAX zadržava pravo da zadrži vaše lične podatke u vremenskom roku koji je propisan lokalnim pravilima o zastarelosti.

U ovom slučaju, vaše pravo da budete zaboravljeni ne važi, međutim, možete da prekinete dalju komunikaciju sa RE/MAX-om (marketinške e-mail poruke, nove nekretnine na tržištu, itd.) Dugme za zaustavljanje komunikacije u e-mail poruci ukloniće vas sa liste za slanje e-mail poruka ili marketinškim kampanja.

Cookie Declaration