Pravni usloviUSLOVI KORIŠĆENJA

Molimo vas da pažljivo pročitate pre korišćenja ove web stranice. Dobrodošli na web stranicu RE/MAX, remax.com.eg. Ciljevi ove web stranice uključuju pružanje pristupa potrošačima informacijama o oglasima, nekretninama i zemljištu za prodaju i iznajmljivanje u RE/MAX organizaciji i RE/MAX-u, kao i raznim pitanjima vezanim za nekretnine za koje mislimo da mogu da budu interesantne za vas. Informacije o kompaniji i informacije o RE/MAX organizaciji i RE/MAX-u takođe su dostupne na ovoj web stranici. Kako bismo obezbedili sigurno i neuvredljivo okruženje za sve posetioce ove web stranice, uspostavili smo ove "Uslove korišćenja". Pristupanjem svim područjima remax.com.eg pristajete na uslove i odredbe navedene u nastavku. Ako se ne slažete sa svim uslovima korišćenja, molimo ne koristite ovu stranicu.


OBAVEŠTENJE O AUTORSKIM PRAVIMA

Materijali na ovoj web stranici, kao i organizacija i izgled ove stranice, zaštićeni su autorskim pravima i zaštićeni su zakonima i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima i ugovorima Sjedinjenih Američkih Država. Možete pristupati, preuzimati i štampati materijale na ovim web stranicama isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu, međutim, svaki otisak s ove web stranice ili delova web lokacije mora sadržati obaveštenje o autorskim pravima RE/MAX-a. Nijedno pravo, vlasništvo ili interes u bilo kojem od materijala sadržanih na ovoj web stranici ne prenose se na vas kao rezultat pristupa, preuzimanja ili štampanja takvih materijala. Osim ako nije drugačije određeno, ne smete kopirati, menjati, distribuirati, prenositi, prikazivati, reprodukovati, objavljivati, licencirati, stvarati izvedene radove, povezivati se ili uokviravati na drugoj web lokaciji, koristiti na bilo kojoj drugoj web lokaciji, prenositi ili prodavati bilo koju dobijenu informaciju sa ove web stranice, bez pismenog odobrenja RE/MAX-a. Prethodna zabrana izričito uključuje, ali nije ograničena, na postupke korišćenja programa za kopiranje podataka sa naše stranice “sreen scraping” i "database scraping" za dobijanje liste korisnika ili drugih informacija.


ŽIGOVI

RE/MAX®, Above the Crowd ®, Take a Step Above The Crowd®, Out in front®, It’s Experience, Th RealEstate Superstar®, crveno-preko-belog-preko plavog sa vodoravnom crtom, dizajn i RE/MAX grafički balon je među registrovanim servisnim logotipom kompanije RE/MAX International, Inc. Oznake RE/MAX International ne smeju se koristiti na bilo koji način bez prethodne izričite pismene dozvole RE/MAX International.


LINKOVI

Radi vaše udobnosti, RE/MAX može pružiti linkove na razne druge web lokacije koje bi Vas mogle zanimati. Međutim, RE/MAX ne kontroliše takve web stranice i nije odgovoran za njihov sadržaj niti je odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo koje informacije, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih na takvim web stranicama. U nastavku, RE/MAX pravila o privatnosti primenjuju se samo kada ste na našoj web stranici. Pošto se povežete s drugom web lokacijom, potrebno je da pročitate pravila o privatnosti te web lokacije pre objavljivanja ličnih podataka. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj web lokaciji treće strane koja je povezana s ovom web lokacijom, to činite na ličnu odgovornost. RE/MAX zadržava pravo da prekine bilo koji link ili program povezivanja u bilo koje vreme.


ODRICANJE

MATERIJALI KOJI SU SADRŽANI NA OVOJ WEB STRANICI PRIKAZUJU SE NA "KAKO JESTE" I "KAO DOSTUPNE" OSNOVAMA, BEZ PREZENTACIJE ILI GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. RE/MAX SRBIJA IZRIČITO SE ODRIČE SVIH TAKVIH PREDSTAVLJANJA I GARANCIJA, IZRIČITO ILI IMPLICITNO, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA, NEPRIHVATANJA ILI IMPLICIRANIH GARANCIJA O TRGOVINI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. RE/MAX SRBIJA NE GARANTUJE TAČNOST ILI KOMPLETNOST INFORMACIJA, TEKSTA, GRAFIKE, LINKOVA ILI DRUGIH POSTAVKI KOJE SU SADRŽANE U OVIM MATERIJALIMA. RE/MAX MOŽE NAPRAVITI PROMENE NA OVOJ WEB STRANICI U BILO KOM TRENUTKU BEZ OBAVEŠTENJA. DOK RE/MAX ŽELI DA ZADRŽI PODATKE NA OVOM MESTU TAČNE I VAŽEĆE, RE/MAX NE MOŽE DA GARANTUJE TAČNOST, POTPUNOST ILI PRAVILNOST INFORMACIJA. INFORMACIJE NA RE/MAX WEB STRANICI MOGU SADRŽATI TEHNIČKE NEDOSTATKE ILI TIPOGRAFSKE GREŠKE. RE/MAX ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE, ISPRAVKE I/ILI POBOLJŠANJE INFORMACIJA KOJE SU SADRŽANE NA OVOJ WEB STRANICI, U BILO KOJE VREME, BEZ OBAVEŠTENJA.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI U KOM SLUČAJU RE/MAX NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KOJU ŠTETU BILO KAKVOG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA WEB STRANICE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, IAKO JE RE/MAX UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. JER NEKE NADLEŽNOSTI ZABRANJUJU, ISKLJUČUJU ILI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GORE NAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA SE NE ODNOSE NA VAS.


DOPUNE

RE/MAX zadržava pravo izmene web stranice remax.com.eg i ovih uslova korištenja u bilo koje vreme i može izmeniti ove uslove korištenja u bilo koje vreme ažuriranjem ove objave. Povremeno je potrebno da posetite ovu stranicu kako biste pregledali trenutne uslove upotrebe jer su za vas obavezujući. Ako je neka promena za vas neprihvatljiva vaša jedina mogućnost je da prekinete upotrebu web stranice.