RE/MAX Posrednik – u biznisu za sebe, ali ne sam.

U RE/MAX-u vodite svoj posao nezavisno, ali nikada niste sami u dnevnim aktivnostima i dugoročnim planiranjima. Uvek ste podržani od strane RE/MAX-ove jake mreže, dobijajući korist od obuka, preporuka, marketinga, tehnologije i administracije. Ovo vam omogućava da dostignete vaš pun potencijal koncentrišući se na ono što najbolje radite. 

Prednost  RE/MAX Posrednika leži u činjenici da RE/MAX biznis model nudi optimalnu podršku kako razvijate vaš franšizni projekat: prodajni seminari, obuke za agente i jedinstveni RE/MAX sistem prednosti su moćni alati koji vam omogućavaju da nadmašite konkurenciju.

Pridružite se RE/MAX-u i pobedite – kao uspešan partner
“Svi pobeđuju” – ovo ključ RE/MAX filozofije. Vaš prvi korak ka uspehu u nekretninama je da se priključite RE/MAX mreži. Sa preko 40 godina iskustva u nekretninama, RE/MAX je globalni lider u prodaji nekretnina – niko u svetu ne prodaje više nekretnina od RE/MAX-a. 

Inovativni koncept

Ovakvo okruženje profesionalne kulture je najbolja pretpostavka za shvatanje RE/MAX koncepta “biti u biznisu za sebe, ali ne sam” u kojem svako ima svoj deo na koji se fokusira i u kojem ostvaruje uspeh: Regionalni direktori uče posrednike kako da regrutuju, obučavaju i podržavaju agente. Posrednici motivišu svoje agente i pružaju im podršku za bilo koji posao u svetu nekretnina. 

Pametan sistem
“Svi pobeđuju” strategija zatvara pobednički krug i otvara vrata konstantnom rastu, od koga svi imaju koristi. U okruženju u kojem je svako usmeren na svoj zadatak i cilj, oni se takođe mogu u potpunosti osloniti na druge da ispune svoj deo - Regionalni direktori podstiču rast tržišta, posrednici/vlasnici vode svoju grupu, a agenti pružaju vrhunske usluge krajnjim korisnicima koji se oslanjaju na profesionalno vođenje u svakoj odluci o nekretninama.

Uvek otvoreni za svakoga
Regionalni vlasnici i direktori vode posrednike/vlasnike - okosnicu globalnog rasta - u podržavanju i motivisanju njihovih agenata. Posrednici/vlasnici pružaju mogućnosti i poslovno planiranje, a zauzvrat se agenti koncentrišu na prenošenje tih maksimalnih usluga svojim krajnjim korisnicima. 

RE/MAX Univerzitet
Da bi se garantovala doslednost i ažurnost u isporuci standara širom RE/MAX-a, RE/MAX Univerzitet je osnovan kako bi pružio upravo to - kontinuiranu obuku i kontinuiranu edukaciju tokom godine za vaše agente. 

RE/MAX menja način prodaje nekretnina
RE/MAX model saradnje se već pokazao uspešnim širom sveta. I stalno napredujemo. To znači da će RE/MAX posrednici i agenti nastaviti da igraju još veću ulogu na tržištu - ako ni zbog čega drugog, zbog njihove izvanredne obuke. Kupci se oslanjaju na vrhunsku uslugu. Tako će RE/MAX nastaviti da ulaže u kvalitet u svim oblastima kako bi dobio klijente upravo kvalitetom usluga koje pruža.

Kliknite ovde da postanete posrednik/vlasnik